Selectează o Pagină

Atribuții Secretariatul Tehnic Permanent

Atribuțiile principale ale Secretariatului Tehnic al Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov conform prevederilor art.18 din H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență:

 • asigură convocarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Brașov şi transmiterea ordinii de zi;

 • primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele CJSU şi le prezintă preşedintelui şi membrilor comitetului;

 • execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;

 • asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare;

 • difuzează la componentele Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi la autorităţile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventivă şi de intervenţie;

 • întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

 • întocmeşte proiecte de comunicate de presă;

 • urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurareaşedinţelor CJSU;

 • gestionează documentele CJSU;

 • asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

 • îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de CJSU, de preşedintele acestuia.