Selectează o Pagină

I.S.U. Brașov

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov


ANUNȚ IMPORTANT

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” al județului Brașov atrage atenția operatorilor economici și instituțiilor, faptul că până la 31 decembrie 2016, pentru construcțiile și amenajările care fac obiectul autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform Categoriilor de construcții și amenajări aprobate prin H.G.R. nr. 1739/2006 completată și modificată cu H.G.R. nr. 19/2014 și funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, se impune obținerea acestui document, conform prevederilor Legii nr. 33/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei, potrivit art. 30(2) din Legea 307/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 01.01.2017, funcționarea construcțiilor și amenajărilor care fac parte din categoriile aprobate prin H.G.R. nr. 1739/2006 completată și modificată cu H.G.R. nr. 19/2014, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Până la data obținerii autorizației de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al cerinței esențiale “securitate la incendiu” revine exclusiv beneficiarilor investițiilor. Inspecția de Prevenire din cadrul ISU Brașov va desfășura activități de control și îndrumare, iar dacă va fi cazul va aplica sancțiunile prevăzute de lege (avertismente, amenzi), excepție făcând amenzile pentru lipsa autorizației de securitate la incendiu, până la data de 31.12.2016. În cazul în care se constată încălcarea gravă a cerinței esențiale “securitate la incendiu”, operatorul economic/instituția va fi sancționată cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei și oprirea funcționării ori utilizării construcției/amenajării respective, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare.
ULIMELE INFORMAŢII

 
Ziua_IP
IDDR
Campanie-Cutremur
Risc
Inspector șef
Col. Ioan-Stelian Rechițean
Luni: 13:00 - 15:00
(Î) Prim adjunct inspector șef
Mr. Lucian MARCIU
Marți: 13:00 - 15:00
Adjunct inspector șef
Col. Sorin Alexandru ZARĂ
Miercuri: 13:00 - 15:00

Purtător de cuvânt

Cpt. Ciprian Sfreja
Nr. tel.: 0758 100 674
E-mail: contact@isujbv.ro

Program de avizare – autorizare

Luni, marți, miercuri 08:00 - 11:00
Joi 16:00 - 18:00